Struktur Organisai MA Al-KhoirotNO
NAMA
JABATAN
NO HP
1
KH. MUHAMMAD HUMAIDI, S.HI
KEPALA SEKOLAH
085563542515
2
ROKHIM, S.PdI
WAKA KURIKULUM
085855765663
3
KHOIRUMAN, S.E
WAKA KESISWAAN
085852660050
4
NASHIRUDDIN, S.Pd.I
WAKA SASPRAS
085855598880
5
IMAM SYAHROWARDI, S.Pd.I
BENDAHARA
085855999549
6
KHOLILURROHMAN, S.Pd
KEPALA TATA USAHA
081555999175
7
ABD. ROHMAN, S.Pd
WAKIL TATA USAHA
085855765663
8
JUWAIRIYAH, S.E
WAKA OTONOMI KEPUTRIAN
0341879730

Tidak ada komentar:

Posting Komentar